Energieffektivitet

Ammoniak är ett av de effektivaste köldmedierna och kan användas i system med både höga och låga temperaturer. Energieffektiviteten är bättre än R134a eller propan. Dessutom fungerar ammoniaksystem ännu bättre i praktiken.

I och med att energiförbrukningen blir allt viktigare är ammoniaksystem ett säkert och hållbart val för framtiden. Ett flödande ammoniaksystem är normalt 15 20 procent mer energieffektivt än ett motsvarande R404A system med direkt expansion (DX). Den senaste utvecklingen av NH 3 /CO 2 kombinationer kan bidra till att öka energieffektiviteten ytterligare. NH 3 /CO 2 sprids extremt energieffektivt i system med låg eller mycket låg temperatur (under 40 C) medan system med NH 3 /CO 2 som köldbärare är omkring 20% mer energieffektiva än system med traditionella köldbärare.