Verksamhet och historia

Företagets huvudkontor finns i Skara, mitt i Västergötland. Företaget har även lokalkontor i Göteborg med personal. Detta gör att man kan utföra uppdrag åt kunder i hela södra och mellersta Sverige. Men företaget jobbar även över hela Sverige och utomlands.

Redan från start var fokus på att ge kunderna det som efterfrågades det vill säga, bästa tänkbara service till rätt pris. Kund segmentet är industrianläggningar, isbanor samt kyla och värme för större fastigheter. Företaget jobbar med alla typer av anläggningar men har tonvikten på ammoniaksanläggningar.

Företagets anställda har tillsammans över 100 års erfarenhet i branschen, och företagets ledstjärna är att hålla en hög servicenivå till företagets kunder och alltid se till att anläggningen är effektiv och väl fungerande.

Vill du veta mer om oss! Klicka här!